C12-C14 脂肪醇聚氧乙烯醚
  • 品牌:巨胜
  • 产地:湖北
  • 货号:JS0429
  • cas:68439-50-9
  • 价格: ¥1/千克
  • 发布日期: 2023-08-10
  • 更新日期: 2024-02-24
产品详请
产地 湖北
货号 JS0429
品牌 巨胜
用途 工业原材料,用于工业化大生产
英文名称 Alcohols,C12-14,ethoxylate
CAS编号 68439-50-9
别名 C12-14脂肪醇乙氧基化物;
纯度 99%
规格 25kg/200kg/5kg/1kg
包装 依据产品性状而定,一般为:纸板桶或镀锌铁桶
分子式 C30H62O10
级别 医药级
C12-C14 脂肪醇聚氧乙烯醚
CAS:68439-50-9
别名:C12-14脂肪醇乙氧基化物;
英文名:Alcohols,C12-14,ethoxylate
分子式:C30H62O10
分子量:582.807
类别:食品与饲料添加剂>食品包装用添加剂>表面活性剂

生产厂家优惠供应以下品种,欢迎咨询:
2417-04-1 3,5,3’,5’-四甲基-4,4’-二羟基联苯
113-92-8 扑尔敏
2387-03-3 颜料黄101
69-72-7 水杨酸
35836-73-8 (1R)6,6-二甲基联环(3.1.1)庚烷-2-烯-2-乙醇
1637-73-6 苏式-DsLs-异柠檬酸三钠盐 水合物
3891-33-6 1,4-丁二醇乙烯醚
53-84-9 β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸
32-70-2 茚三酮试液
36700-45-5 8-姜烯酚